Hrad Točník a Žebrák

hrad Točník a ŽebrákNad obcí Točník a nedaleko městečka Žebrák se tyčí stejnojmenné hrady Točník a Žebrák. Na světě jistě není mnoho hradů, které by byly tak těsně spjaty. Menší a starší Žebrák leží na nízkém skalním ostrohu a nad ním na kopci se tyčí královský Točník. Žebrák je v současnosti již pouze zříceninou. Jeho dominantou je vysoká okrouhlá věž, která se dnes využívá také jako rozhledna. Hrad byl založen zhruba v polovině 13. století Oldřichem Zajícem z Valdeka. Největší slávy se však hradu dostalo za vlády Karla IV. a jeho syna Václava IV. Tehdy došlo k jeho významnému rozšíření. Po požáru v roce 1395 nechal Václav IV. vystavět na nedalekém kopci hrad Točník a význam Žebráku začal povadat. Pomalu se z něj začala stávat ruina. Tomu učinila přítrž a rekonstrukce v 80. letech 20. století. Hrad Točník měl o mnoho lepší osud. Samotný Václav IV. na něm totiž dlouho pobýval (mimo jiné také na hradě Křivoklát). Po jeho smrti připadl hrad jeho bratru Zikmundovi. Ten však v Čechách příliš nepobýval. Husitskou revoltu tak přečkal v držení Kolovratů jako zástava. Díky tomu (Kolovratové byli křesťanský rod) čelil mnoha husitským nájezdům. Dalším významným panovníkem, který hrad ovládal, byl Jiří z Poděbrad. Po té se majitelé hradu velmi rychle měnili. Třicetiletá válka a mnoho dalších okolností učinily, že se z hradu postupně opět začínala stávat ruina. V roce 1923 byly oba hrady prodány Klubu československých turistů za 10 000 Korun. Po roce 1989 předešel do vlastnictví Českého státu. Informace o aktuální otevírací době a ceník vstupného naleznete na www.tocnik.com.

Free web templates presented by QARTIN – Our tip: Webdesign, Webhosting, odkazy