Cookie Consent by Free Privacy Policy website


Lomy Amerika

lomy amerikaLomy Amerika je název pro soustavu několika jámových vápencových lomů. Jsou jedním z největších a technicky nejzajímavějších lomových komplexů v Českém krasu. Pro rostoucí potřeby českého hutního průmyslu začala postupně vznikat řada menších lomů. Pražská železářská společnost se v roce 1878 rozhodla do výroby oceli zavést takzvané Thomasování. Což byl výrobní postup, ke kterému byl třeba surový vápenec. Vzhledem k tomu, že staré lomy u Tachlovic již nemohly pokrýt zvýšenou poptávku po vápenci, byly hledány nové zdroje. V nových lomech, kterým se později začalo říkat souhrnně Amerika, se postupovalo při těžbě takzvaným mlýnkováním. Lomaři nejprve vyrazili podzemní štolu, pomocí které byla ověřena kvalita ložiska. V místech, kde byl vápenec kvalitní, byl vyražen takzvaný komín, směrem vzhůru. Takovýto komín byl postupně rozšiřován do podoby lomu až do vytěžení. Zajímavostí je, že se vytěžený vápenec sypal komínem dolů a štolou pak byl odváděn ke zpracování. Tímto způsobem vznikl v lomech Amerika pětipatrový podzemní systém. Tento systém šachet a komor propojoval všechny větší i menší lomy. V největších lomech se takto v oblasti těžilo až do roku 1963. Opuštěné zarůstající a vodou napuštěné lomy vytvořily krásnou scenérii. V místech, kam lidská ruka zasáhla takovou silou, se do zdá až nemožné. V roce 2000 byla kolem lomů vyznačena turistická trasa. Žlutě značená trasa č. 6161 o celkové délce 5 kilometrů vychází od Dubu sedmi bratří nedaleko Karlštejna, přes vyhlídku u Malé Ameriky, obchází lomy Mexiko a Mořina a končí okolo Velké Ameriky.

Info:
Sezona: celoročně
Otevírací doba: není
Vstupné: zdarma
Kde: obec MořinaFree web templates presented by QARTIN – Our tip: Webdesign, Webhosting, odkazy