Zámek Březnice

zámek BřezniceZámek Březnice vznikl původně jako gotická tvrz za panování krále Václava I. Založení je spojováno s jedním z nejstarších českých rodů, Buziců. Z této doby se dochovala pouze malá část původního opevnění. Jedním z prvních významných držitelů a rozšiřovatelů Březnice byl Petr Zmrzlík ze Svojšína, povoláním nejvyšší mincmistr. Byl blízkým přítelem Mistra Jana Husa, proto byl zámek v době husitských válek obležen vojsky katolíků a později dobyt. Poničená tvrz zůstala poté na čas neobydlená. O další rozšíření se zasloužil Petr Malovec. Založil například opevnění a vodní příkop. Nejvýznamněji se však na rozšíření a přestavbě podílel Jiřík z Lokšan. Ten jej za pomoci italských stavitelů přestavěl do podoby renesančního sídla. Po Bílé Hoře byl zámek konfiskován a připadl Přibíku Jeníškovi z Újezda. V roce 1945 byl zámek konfiskován na základě dekretu prezidenta republiky. Dnes zámek je obklopený volně přístupným zámeckým parkem. Informace o aktuální otevírací době a ceník vstupného naleznete na www.zamek-breznice.cz.

Free web templates presented by QARTIN – Our tip: Webdesign, Webhosting, odkazy